Sodalite Round Bead Strand (SOD-G003)
Sodalite Round Bead Strand (SOD-G003)

Sodalite Round Bead Strand (SOD-G002)

$32.50

8
9
16"
15.5"