Tourmeline Chip Bead Strand (TOU_029)
Tourmeline Chip Bead Strand (TOU_029)

Tourmeline Chip Bead Strand (TOU_029)

$25.00

±7xVarious
16"