Tourmeline Faceted Oval Bead Strand (TOU_009)
Tourmeline Faceted Oval Bead Strand (TOU_009)
Tourmeline Faceted Oval Bead Strand (TOU_009)

Tourmeline Faceted Oval Bead Strand (TOU_009)

$150.00

8x5-16x5
17"