Tourmeline Faceted Tube Bead Strand (TOU_019)
Tourmeline Faceted Tube Bead Strand (TOU_019)
Tourmeline Faceted Tube Bead Strand (TOU_019)

Tourmeline Faceted Tube Bead Strand (TOU_019)

$950.00

3x7-5x12
16"