Tourmeline Faceted Tube Bead Strand (TOU_020)
Tourmeline Faceted Tube Bead Strand (TOU_020)
Tourmeline Faceted Tube Bead Strand (TOU_020)
Tourmeline Faceted Tube Bead Strand (TOU_020)

Tourmeline Faceted Tube Bead Strand (TOU_020)

$950.00

3x8-5x14
16"