Tourmeline Faceted Tube Bead Strand (TOU_021)
Tourmeline Faceted Tube Bead Strand (TOU_021)
Tourmeline Faceted Tube Bead Strand (TOU_021)

Tourmeline Faceted Tube Bead Strand (TOU_021)

$950.00

3x5-6x8
16"